Duurzaam Westland

Project update Platform Duurzaam Westland

15-06-2016


De afgelopen periode is Platform Duurzaam Westland druk bezig geweest met diverse duurzame projecten in de regio Westland. Met een aantal partners hebben wij onze krachten gebundeld om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van zowel ondernemers als particulieren. De Groen en Doen wedstrijd, in samenwerking met Gemeente Westland, het Leefbos Westland, duurzaam organiseren van evenementen en duurzaamheid bij ’s Heeren Loo. Dit zijn enkele voorbeelden van projecten waar het platform zich hard voor maakt.

Duurzaamheid's Heeren Loo
's Heeren Loo, locatie het Westerhonk zet vol in op duurzaamheid en Duurzaam Westland helpt daar graag aan mee. Begin 2015 hebben 's Heeren Loo en Duurzaam Westland hier voor een intentieverklaring getekend. Inmiddels is de samenwerking op verschillende fronten van start gegaan. Zo ondersteunt Duurzaam Westland ‘s Heeren Loo bij de aanleg van de nieuwe natuurspeeltuin door het aanvragen van subsidies en het leggen van contacten met groenopleidingen voor hulp bij de aanleg. Daarnaast wordt er meegedacht over het beter scheiden van afval op het terrein en de aanleg van mooie fietsroutes door het groen.

Prijsuitreiking Groen en Doen wedstrijd
Alle basisscholieren en kinderopvanggroepen in Westland en Hoek van Holland konden afgelopen periode meedoen aan de Groen en Doen wedstrijd. Deze wedstrijd draaide om het opdoen van bijzondere natuurervaringen. De prijsuitreiking van deze leerzame wedstrijd vindt woensdag middag 15 juni, tussen 14.00 en 15.00 uur plaats in Winkelcentrum De Tuinen, tijdens de Nationale Tuinweek en Healthy Food Movement.

De hoofdprijs bestaat uit een supernatuurtuin voor op het speelplein. Ook is er een tweede en derde prijs. Daarnaast gaan alle deelnemers sowieso niet met lege handen naar huis.Na 14:30 uur kunnen kinderen een blije bijen bal maken en meedoen aan andere leuke natuur activiteiten.

Duurzaam organiseren van evenementen
Ieder evenement, groot of klein vervult een belangrijke maatschappelijke of culturele rol, die zorgt voor verbinding in de samenleving. Naast dit positieve effect heeft ieder evenement ook negatieve effecten. Denk aan afval in de vorm van bekers, flyers,verkeersstromen, verbruik van elektriciteit etc. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst nog leuke, gezellige evenementen kunnen organiseren is het van belang dat we de uitstoten en het afval van een evenement tot het minimum beperken. Platform Duurzaam Westland heeft een lijst met tips opgesteld voor het duurzaam organiseren van evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hardplastic bekers met statiegeld, biedt een hervulbaar waterzakje aan, selecteer de leveranciers op basis van MVO en Duurzaamheid, koop lokaal in etc. De gehele lijst is na te lezen op onze website www.duurzaamwestland.nl. Op dit moment is een stuurgroep van het Platform Duurzaam Westland bezig om deze lijst onder de aandacht te brengen van Gemeente Westland.

Leefbos Westland
U heeft er vast de afgelopen tijd al het een enander over gelezen, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren, alsgroene long in onze volgebouwde gemeente en ook om te begraven. Hier ligt eenplan voor. Het idee is een multifunctioneel bos, waar zowel wandelaars,renners, fietsers, bikers en ruiters terecht kunnen, terwijl er ook ruimte moetzijn

voor begraven in de natuur. En dit naast de functies van natuurspeeltuin, watersport, openluchttheater,kindernatuurtheater. Inmiddels is er een burgerinitiatief opgestart; er zijn ruim duizend handtekeningen nodig om dit plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. U kunt dit plan nog steeds ondersteunen door uw handtekening te zetten op het ondersteuningsformulier voor het Leefbos Westland. Dit formulier kunt u vinden op onze website www.duurzaamwestland.nl

Ambitie Platform Duurzaam Westland
Platform Duurzaam Westland is een brede en open organisatie die alle krachten bundelt rondom duurzame ontwikkeling. Samen met partners bevordert zij dat dit de rode draad wordt in beleid en in het dagelijks leven. Het platform heeft als doel Westland in de breedste zin te helpen kantelen naar een duurzamere samenleving. Het platform initieert projecten en stimuleert mensen om met duurzame ontwikkelingen en ideeën te komen. Door het creëren van de juiste randvoorwaarden en een groot draagvlak voor duurzaamheid in Westland worden diverse partijen bijeengebracht.

« terug