Duurzaam Westland

Westland duurzaamste grote gemeente

10-09-2015

In de categorie gemeenten met meer dan 100.000 inwoner isWestland vandaag als beste uit de bus gekomen in de Nationale monitor duurzamegemeenten 2015. Westland scoort in de weging van het Universitair kenniscentrumTelos met name hoge ogen op de onderdelen economisch- en sociaal-cultureelgehalte.

Wethouderduurzaamheid Mohamed el Mokaddem vindt de koppositie een geweldigebeloning voor de inzet van de gemeente op het gebied van duurzaamheid: “Het iseen bevestiging voor de door ons ingeslagen weg. We liggen op koers met deuitvoering van onze duurzaamheidsagenda. We zetten o.a. in op energietransitie,een duurzame arbeidsmarkt en het vergroten van de eigen kracht van desamenleving. Iedereen doet, werkt en telt mee in Westland. Dat doen weniet alleen, maar samen met onze inwoners, het bedrijfsleven enmaatschappelijke organisaties. Deze prijs is een aanmoediging voor ons allen.”

Westlandconcurreert in de gewonnen categorie met dertig anderegemeenten. Naast sociaal-cultureel- en economisch gehalte isdoor Telos ook het ecologisch niveau mee genomen. Volgens hetkenniscentrum liggen de gemeenten met de hoogste scores doorgaans in zowelgroen gebied als in de nabijheid van grote steden. 

De gemeente Westland ontplooit enondersteunt daarnaast diverse duurzame initiatieven eninnovaties. “Daarbij gaat het niet alleen om ontwikkelingen als toepassingvan aardwarmte als energiebron en de inzet van biomassa als grondstof,”aldus wethouder El Mokaddem. “Je kunt ook denken aan het verduurzamenvan de verlichting in de buitenruimte en ondersteuning voormaatschappelijke organisaties in de aanschaf van zonnepanelen enLED-verlichting. Zo heeft het college aan de raad voorgesteld akkoord tegaan met het uitbreiden van subsidie duurzame energiemaatregelen. Zo kunnen alle maatschappelijke organisaties op het gebied vanonder meer sport, kunst en cultuur, jongerenwerk, maatschappelijkeondersteuning, volksgezondheid, veiligheid, natuur en milieu een beroepdoen op deze subsidie.

Aandachtspunten
De nationale monitor bevestigt dat Westland op de goede wegis op het gebied van de duurzaamheid. Het onderzoek geeft aan dat hetbelangrijk is om de zeer gunstige sociale kenmerken van de gemeente zoals degoede onderwijsprestaties, een samenleving waar veel burgers in meedoen,gunstige veiligheidskenmerken etc. vast te houden.

Telos
Telos is verbonden aan het Tilburg SustainabilityCenter van de Universiteit van Tilburg. Jaarlijks meten zij bij alle 393Nederlandse gemeenten de ontwikkeling van zogenaamde duurzaamheidskapitalen:ecologisch, sociaal-cultureel en economisch.

« terug