Duurzaam Westland

Eerste stap naar duurzaam Westland

19-11-2014

Westland wil onafhankelijker worden van fossiele brandstoffen. Er wordt gezocht naar nieuwe manieren om kassen en woningen van energie te voorzien.

Aardwarmte

Eén daarvan is gebruik maken van de warmte die diep in de aarde zit; aardwarmte. Inmiddels is er een aantal telers gestart met het boren naar aardwarmte. De eerste duurzame tomaten, geteeld middels aardwarmte, moeten volgend jaar in de schappen liggen.

Aardwarmte is warmte uit aardlagen dieper dan 500 meter. Door het boren van twee putten, één om warm water omhoog te pompen en één om het afgekoelde water weer terug in de grond te pompen, kan warm water uit de diepe ondergrond worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen en huizen.

Gemiddeld neemt de bodemtemperatuur met 3 graden toe per 100 meter die men dieper de aardkorst ingaat, de zogeheten geothermie of geothermische gradiënt. Een aardlaag is eigenlijk de grond van heel vroeger, die in de loop der tijd bedekt is met steeds jongere aardlagen. De ene soort aardlaag levert meer warmte op dan de ander, maar in principe geldt:  hoe dieper, hoe warmer. Wethouder Economische Zaken, Theo Duijvesteijn heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de toepassing van aardwarmte: “Toepassing van een duurzame energiebron als waardwarmte draagt in belangrijke mate bij aan het streven van de gemeente Westland om de meest innovatieve en duurzame Greenport van Nederland te zijn. Aardwarmte levert een belangrijke bijdrage aan onze milieudoelstellingen en is ook vanuit economisch perspectief gunstig.”

Westland Agenda

De eerste twee aardwarmteboringen in Westland zijn inmiddels een succes. Green Well Westland BV was het eerste project in Westland dat ging boren naar aardwarmte en in mei van dit jaar startte VOF Geothermie de Lier haar aardwarmteproject. Beide projecten worden ondersteund vanuit de Westland Agenda. Deze agenda is in 2009 opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen.

« terug