Duurzaam Westland

Project update Platform Duurzaam Westland

06-15-2016


De afgelopen periode is Platform Duurzaam Westland druk bezig geweest met diverse duurzame projecten in de regio Westland. Met een aantal partners hebben wij onze krachten gebundeld om duurzaamheid onder de aandacht te brengen van zowel ondernemers als particulieren. De Groen en Doen wedstrijd, in samenwerking met Gemeente Westland, het Leefbos Westland, duurzaam organiseren van evenementen en duurzaamheid bij ’s Heeren Loo. Dit zijn enkele voorbeelden van projecten waar het platform zich hard voor maakt.

Duurzaamheid's Heeren Loo
's Heeren Loo, locatie het Westerhonk zet vol in op duurzaamheid en Duurzaam Westland helpt daar graag aan mee. Begin 2015 hebben 's Heeren Loo en Duurzaam Westland hier voor een intentieverklaring getekend. Inmiddels is de samenwerking op verschillende fronten van start gegaan. Zo ondersteunt Duurzaam Westland ‘s Heeren Loo bij de aanleg van de nieuwe natuurspeeltuin door het aanvragen van subsidies en het leggen van contacten met groenopleidingen voor hulp bij de aanleg. Daarnaast wordt er meegedacht over het beter scheiden van afval op het terrein en de aanleg van mooie fietsroutes door het groen.

Prijsuitreiking Groen en Doen wedstrijd
Alle basisscholieren en kinderopvanggroepen in Westland en Hoek van Holland konden afgelopen periode meedoen aan de Groen en Doen wedstrijd. Deze wedstrijd draaide om het opdoen van bijzondere natuurervaringen. De prijsuitreiking van deze leerzame wedstrijd vindt woensdag middag 15 juni, tussen 14.00 en 15.00 uur plaats in Winkelcentrum De Tuinen, tijdens de Nationale Tuinweek en Healthy Food Movement.

De hoofdprijs bestaat uit een supernatuurtuin voor op het speelplein. Ook is er een tweede en derde prijs. Daarnaast gaan alle deelnemers sowieso niet met lege handen naar huis.Na 14:30 uur kunnen kinderen een blije bijen bal maken en meedoen aan andere leuke natuur activiteiten.

Duurzaam organiseren van evenementen
Ieder evenement, groot of klein vervult een belangrijke maatschappelijke of culturele rol, die zorgt voor verbinding in de samenleving. Naast dit positieve effect heeft ieder evenement ook negatieve effecten. Denk aan afval in de vorm van bekers, flyers,verkeersstromen, verbruik van elektriciteit etc. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst nog leuke, gezellige evenementen kunnen organiseren is het van belang dat we de uitstoten en het afval van een evenement tot het minimum beperken. Platform Duurzaam Westland heeft een lijst met tips opgesteld voor het duurzaam organiseren van evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hardplastic bekers met statiegeld, biedt een hervulbaar waterzakje aan, selecteer de leveranciers op basis van MVO en Duurzaamheid, koop lokaal in etc. De gehele lijst is na te lezen op onze website www.duurzaamwestland.nl. Op dit moment is een stuurgroep van het Platform Duurzaam Westland bezig om deze lijst onder de aandacht te brengen van Gemeente Westland.

Leefbos Westland
U heeft er vast de afgelopen tijd al het een enander over gelezen, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren, alsgroene long in onze volgebouwde gemeente en ook om te begraven. Hier ligt eenplan voor. Het idee is een multifunctioneel bos, waar zowel wandelaars,renners, fietsers, bikers en ruiters terecht kunnen, terwijl er ook ruimte moetzijn

voor begraven in de natuur. En dit naast de functies van natuurspeeltuin, watersport, openluchttheater,kindernatuurtheater. Inmiddels is er een burgerinitiatief opgestart; er zijn ruim duizend handtekeningen nodig om dit plan op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. U kunt dit plan nog steeds ondersteunen door uw handtekening te zetten op het ondersteuningsformulier voor het Leefbos Westland. Dit formulier kunt u vinden op onze website www.duurzaamwestland.nl

Ambitie Platform Duurzaam Westland
Platform Duurzaam Westland is een brede en open organisatie die alle krachten bundelt rondom duurzame ontwikkeling. Samen met partners bevordert zij dat dit de rode draad wordt in beleid en in het dagelijks leven. Het platform heeft als doel Westland in de breedste zin te helpen kantelen naar een duurzamere samenleving. Het platform initieert projecten en stimuleert mensen om met duurzame ontwikkelingen en ideeën te komen. Door het creëren van de juiste randvoorwaarden en een groot draagvlak voor duurzaamheid in Westland worden diverse partijen bijeengebracht.

Burgerinitiatief Leefbos Westland

05-04-2016

Wilt u dat ook, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren en als groene long in onze volgebouwde gemeente en ook om te begraven? Dat kan,er is een plan. Westland kan in 2030 van minst groene, een mooie groene gezonde gemeente zijn, waar het fijn is te wonen, werken en waar kinderen gezond op groeien. Hoe mooi past dat in het beleid om een duurzame gemeente te worden en wat een prachtig promotieargument van Westland. Inmiddels is een burgerinitiatief opgezet om te komen tot de aanleg van Leefbos Westland.

Groene levenskracht
Groen is levenskracht, essentieel voor alle leven op aarde. Door klimaatproblemen, hittestress en wateroverlast is meer groen van levensbelang.Een klimaat bos, meer bomen en groen, het is nodig in de transitie naar een duurzame gemeente en verbetering van de leefkwaliteit en gezonde lucht. Economisch gezien is groen belangrijk omdat dit de aantrekkelijkheid van het gebied vergroot, de waarde van huizen stijgt, de gemeente meer inkomsten heeft en mensen gezonder worden, dus minder zorgkosten voor de gemeente. Een bos moet bereikbaar zijn, tussen de mensen, een bos voor iedereen. Ook voor het toerisme en recreatie, wandelaars, mountainbikers, paardenliefhebbers e.d. is meer groen van levensbelang. Veel goede redenen om te vergroenen en dit bos aan te leggen.Met dit unieke leefbos neemt het aantal vierkante meters groen per inwoner met enkele meters toe, zelfs dan nog is Westland arm aan groen. Maar elke stap in de goede richting verbetert het leef- en woongenot en de leefbaarheid, de economische kwaliteit en waarde. Samenwerken voor dit leefbos met Natuurmonumenten en/of het Zuid Hollands landschap, biedt kansen om eeuwig blijvend groen te ontwikkelen en optimaal te beheren.

Het leefbos Westland
Dit is een bospark met een unieke collectie bomen. En veel struiken, heesters, vaste planten, water, grassen, stinzeplanten en varens. Het kan er in harmonie groeien zodat een prachtige bio diverse omgeving ontstaat. Het is een natuurbos,maar ook een wandelpark waar mensen in alle jaargetijden kunnen genieten van de variatie aan groen, bloemen en kleuren, me kan er wandelen, sporten en tot rust komen.Het is ook een bijzondere natuurbegraafplaats. Een plek met een eigen boom welke al bij de geboorte kan worden geplant. Een prachtig levenspunt om tot rust te komen in een jachtig leven,te praten, denken, schrijven of dichten, te mediteren en te worden begraven.

Wilt u meer weten? Vraag het gratis document Leefbos Westland aan via bomenwestland@gmail.com
Zie ook facebook.com/LeefbosWestland

U kunt dit plan ook ondersteunen door uw handtekening te zetten op het ondersteuningsformulier voor het Leefbos Westland.Het kost u niets, dan alleen uw handtekening zetten zodat de gemeente het plan verplicht moet behandelen.

Doe mee aan de Groen en Doen wedstrijd!

02-25-2016

De 50 dingen die je gedaan moet hebben vóór je twaalfde!
Alle basisscholieren en kinderopvanggroepen in Westland en Hoek van Holland kunnen meedoen aan de Groen en Doen wedstrijd. Deze wedstrijd loopt tot en met juni 2016 en draait om het opdoen van bijzondere natuurervaringen. Daardoor is iedereen sowieso al een winnaar! Maar degene die dit op de beste, leukste en origineelste manier kan ‘bewijzen’ maakt ook nog kans op mooie prijzen.

De '50 dingen'
WNME en haar partners hebben een lijst (pdf, 4mb) gemaakt van 49 natuurervaringen. De 50e mogen de deelnemers zelf invullen en wordt naar originaliteit gewaardeerd. Alle 50 dingen moeten bewezen worden d.m.v. een foto of video. De ‘bewijzen kunnen via de ‘Groen en Doen facebookpagina’ geüpload worden, of aan het einde in een fotocollage of filmpje worden aangeboden.

Aanmelden en uitreiking
De deelnemers kunnen zich opgeven via ACMJutte@gemeentewestland.nl. In juni 2016 vindt de prijstuitreiking tijdens de Nationale Tuinweek en Healthy Food Movement plaats. De hoofdprijs bestaat uit een supernatuurtuin voor op het speelplein. Ook zijn er een tweede en derde prijs. Daarnaast gaan alle deelnemers sowieso niet met lege handen naar huis.

Ontstaan van Groen en Doen
De wedstrijd Groen & Doen is een vervolg op de wedstrijd 'Heel Westland snijdt, kookt en bakt' in 2015 en het opzetten van moestuinen op schoolpleinen in 2014. Dit vond plaats in het kader van de Nationale Tuinweek.

Groei & Bloei Westland, WNME en Van Alphen Olsthoorn hoveniers namen in 2014 het initiatief om scholen te motiveren hun schoolplein te vergroenen en kinderen kennis te laten maken met groen/tuinieren/de natuur. Als middel is daarvoor een opdracht met wedstrijdelement gebruikt. In het eerste jaar zijn scholen en BSO's uitgedaagd om in het kader van (school)tegel eruit, (moestuin)plant een moestuin aan te leggen. Het aanleveren van een recept met producten uit de moestuin was een logisch vervolg hierop.

Dit jaar wilden de participerende organisaties aangevuld met Rabobank, Rijk Zwaan, Duurzaam Westland, Healthy Food Movement en WOS het initiatief nog breder trekken, zodat meer scholen en kinderopvangorganisaties mee gaan doen.

Westland duurzaamste grote gemeente

09-10-2015

In de categorie gemeenten met meer dan 100.000 inwoner isWestland vandaag als beste uit de bus gekomen in de Nationale monitor duurzamegemeenten 2015. Westland scoort in de weging van het Universitair kenniscentrumTelos met name hoge ogen op de onderdelen economisch- en sociaal-cultureelgehalte.

Wethouderduurzaamheid Mohamed el Mokaddem vindt de koppositie een geweldigebeloning voor de inzet van de gemeente op het gebied van duurzaamheid: “Het iseen bevestiging voor de door ons ingeslagen weg. We liggen op koers met deuitvoering van onze duurzaamheidsagenda. We zetten o.a. in op energietransitie,een duurzame arbeidsmarkt en het vergroten van de eigen kracht van desamenleving. Iedereen doet, werkt en telt mee in Westland. Dat doen weniet alleen, maar samen met onze inwoners, het bedrijfsleven enmaatschappelijke organisaties. Deze prijs is een aanmoediging voor ons allen.”

Westlandconcurreert in de gewonnen categorie met dertig anderegemeenten. Naast sociaal-cultureel- en economisch gehalte isdoor Telos ook het ecologisch niveau mee genomen. Volgens hetkenniscentrum liggen de gemeenten met de hoogste scores doorgaans in zowelgroen gebied als in de nabijheid van grote steden. 

De gemeente Westland ontplooit enondersteunt daarnaast diverse duurzame initiatieven eninnovaties. “Daarbij gaat het niet alleen om ontwikkelingen als toepassingvan aardwarmte als energiebron en de inzet van biomassa als grondstof,”aldus wethouder El Mokaddem. “Je kunt ook denken aan het verduurzamenvan de verlichting in de buitenruimte en ondersteuning voormaatschappelijke organisaties in de aanschaf van zonnepanelen enLED-verlichting. Zo heeft het college aan de raad voorgesteld akkoord tegaan met het uitbreiden van subsidie duurzame energiemaatregelen. Zo kunnen alle maatschappelijke organisaties op het gebied vanonder meer sport, kunst en cultuur, jongerenwerk, maatschappelijkeondersteuning, volksgezondheid, veiligheid, natuur en milieu een beroepdoen op deze subsidie.

Aandachtspunten
De nationale monitor bevestigt dat Westland op de goede wegis op het gebied van de duurzaamheid. Het onderzoek geeft aan dat hetbelangrijk is om de zeer gunstige sociale kenmerken van de gemeente zoals degoede onderwijsprestaties, een samenleving waar veel burgers in meedoen,gunstige veiligheidskenmerken etc. vast te houden.

Telos
Telos is verbonden aan het Tilburg SustainabilityCenter van de Universiteit van Tilburg. Jaarlijks meten zij bij alle 393Nederlandse gemeenten de ontwikkeling van zogenaamde duurzaamheidskapitalen:ecologisch, sociaal-cultureel en economisch.

< Ouder