Duurzaam Westland

Projecten


Wielerronde Honselersdijk

CO2-neutraal

Als werkgroepEvenementen zijn we in gesprek met de organisatoren van de jaarlijksewielerronde in Honselersdijk om hun wielerronde CO2-neutraal te krijgen. Denkhierbij aan het verminderen van zwerfafval (bekertjes etc.), het stimuleren vanrijders om met de fiets te komen en het compenseren van de broeikasgassen. Wehopen dit op te gaan schalen naar andere evenementen in het Westland.

Update februari 2016:
Eind 2015 zijn de bomen ter compensatie van de uitgestoten CO2 geplant (d.m.v. aankoop certificaten). Daarmee is de ronde van 2015 ook echtCO2 neutraal gemaakt. Het planten van de ‘symbolische boom’ wordt in het voorjaar van 2016 gedaan. Hoe duurzaamheid het komende wielerjaar aangepakt gaat worden, wordt besproken in de komende vergaderingen. Het lijkt vanzelfsprekendweer te trachten de uitstoot te minimaliseren (en de rest te compenseren);welke (nieuwe) acties daarbij horen, is nog te besluiten.

Terug naar overzicht »