Duurzaam Westland

Projecten


​Vervoer in 2025

Maart 2016:

De huidige capaciteit van het bestaande wegennet is bereikt, zeker in het westen van Nederland. Andere mogelijkheden en alternatieven zijn noodzakelijk om de vaart er in te houden. Ontwikkelingen zoals railvervoer, die minder belastend zijn voor het milieu zijn noodzakelijk.Elektrische auto’s, waterstof auto’s en zelf rijdende auto’s zijn de toekomst. Echter de huidige elektriciteit is een discutabele brandstof, de auto’s zijn zwaar door het accupakket en het produceren van accu’s is milieu belastend. Ook de actieradius van elektrische auto’s is zeer beperkt.

De oplossing hiervoor is de vervoermiddelen over rails te laten rijden, zoals toegepast bij treinen en trams, echter wel via een enkele rail en 0,5-1 meter boven de grond.
Wij moeten ons de volgende vragen stellen:

  1. Waarom rijden we altijd alleen in auto’s met 4 zitplaatsen?
  2. Waarom moeten auto’s zo zwaar zijn i.v.m. de veiligheid?
  3. Waarom moeten we altijd ver reizen naar ons werk?
  4. Waarom komt het carpoolen niet goed van de grond?
  5. Waarom moeten de (snel)-wegen zo breed zijn?
  6. Welke brandstof gebruiken we in de toekomst?
  7. Kunnen we actieradius vergroten van elektrische auto’s?

Vraag 1: Wij zijn druk bezig om vier stoelen door Nederland te verplaatsen met zijn allen als we alleen rijden. Terwijl wij wel een aanhangwagen pakken als we extra vracht moeten vervoeren. De oplossing is dus om de auto’s te maken met twee stoelen en deze zoals bij motoren wordt toegepast met een aankoppelbare zijspan uit te kunnen breiden.

Vraag 2: Voertuigen zijn zo zwaar, omdat de stabiliteit en bescherming van de voertuigen i.v.m.veiligheid goed moet zijn. Het gewicht wordt ook bepaald door zwaardere motoren en de grootte van het voertuig. Bij elektrische voertuigen komt dit ook door het gewicht van het accu pakket. Onbegrijpelijk is dat de industrie geen flexibel accupakket heeft gemaakt met een kleiner gewicht, wat eenvoudig is te wisselen zoals bijvoorbeeld een batterij in een afstandsbediening. Hierdoor zoude actieradius van een elektrische auto toenemen. Er heerst een verkeerde gedachte over elektrische auto’s. Nu worden auto’s geproduceerd met benzinemotor en elektromotor voor de eerste 50 kilometer. We moeten eerder naar auto’smet een elektromotor voor 100-150 km en een extra kleine benzine motor (500cc)voor de rest van de afstand. De angst voor stilstaan na 150 km is dan ook weggenomen. Door railvervoer zullen de auto’s minder zwaar hoeven te zijn en zal de actieradius van elektrische auto’s aanzienlijk toenemen.

Vraag 3; We zullen onze infrastructuur zodanig moeten veranderen dat we allen de mogelijkheid krijgen om dicht bij ons werk te kunnen wonen. Vroeger werd door bedrijven een wijk in de buurt van het werk gerealiseerd. Iedereen ging toen ook op de fiets naar het werk. We zullen dus ook meer naar huurhuizen moeten overstappen dan naar koophuizen. Bij huren is het eenvoudiger om van huis te ruilen. Bij koopwoningen is dit afhankelijk of een huis verkocht of gekocht kan worden met de nodige rompslomp van de overdracht.

Vraag 4: Carpoolen komt niet echt van de grond. Goede afspraken maken met de reizigers is moeilijk. Dit komt mede, doordat de vervoermiddelen eigendom zijn van individuele personen. Als alle vervoermiddelen gehuurd kunnen worden zou dit een ander licht op de zaak werpen. Denk aan een systeem van een winkelwagen,die je met een munt beschikbaar krijgt. Je betaalt dan ook voor het gebruik vaneen auto of fiets. De kosten zullen ook hoger lijken dan het bezit van en auto,waardoor het gebruik ook verstandig beperkt zal worden.

Vraag 5:Doordat en auto niet kaarsrecht over een weg rijdt, moet de rijstroken minimaal 3 meter zijn. Bij een vierbaansweg is dit dus totaal 12 meter x 2= 24 meter. Hier komt bij de berm en vangrail, wordt totaal 30 meter. Bij railvervoer zou dit totaal 2 m x 4 x 2= 16 meter zijn. Als de rail dan ook 1 meter boven de grond wordt aangebracht is milieubelastend asfalt niet meer noodzakelijk.

Vraag 6: Met railgeleiding kunnen de voertuigen elektrisch worden aangedreven. Als om de 10 km een service station wordt aangebracht kunnen de accu’s snel worden vervangen. Bij deze service stations kunnen dan ook groene energie opwek systemen worden aangebracht, zoals zonnepanelen en/of windmolens. Doordat de voertuigen over een rail rijden zullen deze weinig weerstand ondervinden. Denk aan een trein die veel energie nodig heeft om te gaan rijden, maar weinig energie verbruikt als hij eenmaal rijdt.

Vraag 7:Volgens het bovengenoemde principe van rijden over een rail en wisselen van accu’s krijgen elektrische auto’s een grotere actieradius en zullen meer worden aangeschaft.

Railvervoer is het vervoer van 2025

De voordelen van railvervoer zijn:

Minder ruimte beslag in de breedte. Bruggen en tunnels minder zwaar en groot
Geen invloed van weersomstandigheden Geen ongelukken meer te verwachten
Geen wegverlichting en stoplichten nodig Geen verlichting van voertuigen op de rail
Geen asfalt en wegen meer aan te brengen Beschoeiingen aan waterkant niet meer zo stabiel
Lagere wrijvingsweerstand voor de voertuigen Geen bewegwijzering (portalen) meer nodig
Leiding trace’s behoeven niet meer te worden gegraven Weinig oponthoud door wegwerkzaamheden
Eerst snelwegen aanpakken en dan provinciale wegen Kunnen worden aangelegd buiten de huidige situatie om
In stad en woonwijken bij 50 km/h minder zware auto’s nodig Hergebruik materiaal van vangrail voor verkeersrail
Lichtere basis voertuigen, met mogelijk voor koppeling van extra zitplaatsen of vrachtvervoer.

Huidige situatieToekomstige situatie

Bovenstaande visie wordt op dit moment beoordeeld ophaalbaarheid door diverse deskundigen.

Terug naar overzicht »