Duurzaam Westland

Projecten


Leefbos Westland

Wilt u dat ook, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren en als groene long in onze volgebouwde gemeente en ook om te begraven? Dat kan,er is een plan. Westland kan in 2030 van minst groene, een mooie groene gezonde gemeente zijn, waar het fijn is te wonen, werken en waar kinderen gezond op groeien. Hoe mooi past dat in het beleid om een duurzame gemeente te worden en wat een prachtig promotieargument van Westland.

Groene levenskracht
Groen is levenskracht, essentieel voor alle leven op aarde. Door klimaatproblemen, hittestress en wateroverlast is meer groen van levensbelang.Een klimaat bos, meer bomen en groen, het is nodig in de transitie naar een duurzame gemeente en verbetering van de leefkwaliteit en gezonde lucht. Economisch gezien is groen belangrijk omdat dit de aantrekkelijkheid van het gebied vergroot, de waarde van huizen stijgt, de gemeente meer inkomsten heeft en mensen gezonder worden, dus minder zorgkosten voor de gemeente. Een bos moet bereikbaar zijn, tussen de mensen, een bos voor iedereen. Ook voor het toerisme en recreatie, wandelaars, mountainbikers, paardenliefhebbers e.d. is meer groen van levensbelang. Veel goede redenen om te vergroenen en dit bos aan te leggen.

Met dit unieke leefbos neemt het aantal vierkante meters groen per inwoner met enkele meters toe, zelfs dan nog is Westland arm aan groen. Maar elke stap in de goede richting verbetert het leef- en woongenot en de leefbaarheid, de economische kwaliteit en waarde. Samenwerken voor dit leefbos met Natuurmonumenten en/of het Zuid Hollands landschap, biedt kansen om eeuwig blijvend groen te ontwikkelen en optimaal te beheren.

Het leefbos Westland
Dit is een bospark met een unieke collectie bomen. En veel struiken, heesters, vaste planten, water, grassen, stinzeplanten en varens. Het kan er in harmonie groeien zodat een prachtige bio diverse omgeving ontstaat. Het is een natuurbos,maar ook een wandelpark waar mensen in alle jaargetijden kunnen genieten van de variatie aan groen, bloemen en kleuren, me kan er wandelen, sporten en tot rust komen.

Het is ook een bijzondere natuurbegraafplaats. Een plek met een eigen boom welke al bij de geboorte kan worden geplant. Een prachtig levenspunt om tot rust te komen in een jachtig leven,te praten, denken, schrijven of dichten, te mediteren en te worden begraven. Steeds meer gemeenten hebben een natuurbegraafplaats dat gelijk park is of gewoon wilde natuur. Geen kort gemaaid gras, maar een echte natuurbegraafplaats met wandel- fietspaden. Een groene plek in een kale industriële wereld van glas, beton en staal waar mensen weer mens kunnen zijn in een klein stukje natuurpark.

Weet dat dit unieke bos van 50 ha. slechts 0,55 % van het Westlands grondgebied omvat, het is lang niet toereikend om al het verloren groen dat is gekapt voor woningbouw, bedrijven en wegaanleg te compenseren. Als we dat zouden doen dan zou het bos minstens 250 ha. groot moeten zijn. Er is geen reden te bedenken dit bos niet aan te leggen. Wij hopen dat het een breed gedragen burgerinitiatief mag worden.

Wilt u meer weten? Vraag het gratis document Leefbos Westland aan via bomenwestland@gmail.com
Zie ook facebook.com/LeefbosWestland

U kunt dit plan ook ondersteunen door uw handtekening te zetten op het ondersteuningsformulier voor het LeefbosWestland.
Het kost u niets, dan alleen uw handtekening zetten zodat de gemeente het plan verplicht moet behandelen.

Terug naar overzicht »