Duurzaam Westland

Projecten


Leefbos Westland

Wilt u dat ook, een nieuw bos midden in Westland, om te recreëren en als groene long in onze volgebouwde gemeente en ook om te begraven? Dat kan,er is een plan. Westland kan in 2030 van minst groene, een mooie groene gezonde gemeente zijn, waar het fijn is te wonen, werken en waar kinderen gezond op groeien. Hoe mooi past dat in het beleid om een duurzame gemeente te worden en wat een p... Lees verder »

Duurzaam organiseren evenementen

Ieder evenement, groot of klein vervult een belangrijke maatschappelijke of culturele rol, die zorgt voor verbinding in de samenleving. Naast dit positieve effect heeft ieder evenement ook negatieve effecten, met name op de omgeving. Denk aan afval in de vorm van bekers, flyers, spandoeken, decoratie, verkeersstromen, verbruik van elektriciteit etc. Om er voor te zorgen dat we ook in de ... Lees verder »

Gebruik restwarmte Zwembad de Boetzelaer

Maart 2016: Op dit moment wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om de restwarmte van Zwembad de Boetzelaer te gebruiken voor het verwarmen van een deel van Het Westerhonk.

​Vervoer in 2025

Maart 2016:

De huidige capaciteit van het bestaande wegennet is bereikt, zeker in het westen van Nederland. Andere mogelijkheden en alternatieven zijn noodzakelijk om de vaart er in te houden. Ontwikkelingen zoals railvervoer, die minder belastend zijn voor het milieu zijn noodzakelijk.Elektrische auto’s, waterstof auto’s en zelf rijdende auto’s zijn de toekomst. Echter de huidig... Lees verder »

Duurzaamheid 's Heeren Loo

Maart 2016:

‘s Heeren Loo, locatie het Westerhonk zet vol in op duurzaamheid en Duurzaam Westland helpt daar graag aan mee. Begin 2015 hebben 's Heeren Loo en Duurzaam Westland hier voor een intentieverklaring getekend. Inmiddels is de samenwerking op verschillende fronten van start gegaan. Zo ondersteunen wij ‘s Heeren Loo bij de aanleg van de nieuwe natuurspeeltuin door het aanvrage... Lees verder »

Wielerronde Honselersdijk

CO2-neutraal

Als werkgroepEvenementen zijn we in gesprek met de organisatoren van de jaarlijksewielerronde in Honselersdijk om hun wielerronde CO2-neutraal te krijgen. Denkhierbij aan het verminderen van zwerfafval (bekertjes etc.), het stimuleren vanrijders om met de fiets te komen en het compenseren van de broeikasgassen. Wehopen dit op te gaan schalen naar andere evenementen in het W... Lees verder »

Energie terugdringen in winkels

Maart 2016:

Door diverse onderzoeken is aangetoond, dat een goed verlichte winkel met veel licht meer omzet genereert. Dit komt, omdat de mens van nature meer naar licht wordt aangetrokken dan naar donker. Ook is een goede verlichting van de producten essentieel voor de verkoopcijfers. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid lichtbronnen en hoog energieverbruik in winkels. Dit e... Lees verder »