Duurzaam Westland

Welkom bij Duurzaam Westland

Ondernemers hebben Platform Duurzaam Westland opgericht en werken samen met betrokken Westlandse burgers en gemeente Westland. Dit platform gaat alle krachten rondom duurzaamheid bundelen en samen met de partners bevorderen dat Westland een nog duurzamere gemeente wordt. Het streven is om samen te werken aan een gezonde waardevolle samenleving met respect voor de aarde, voor elkaar en daarbinnen een duurzaam economisch systeem te realiseren.

Duurzaamheid is een breed onderwerp, waar veel onder te vatten is. Niemand kan in zijn eentje zorgen voor een duurzame samenleving, maar iedereen kan wel zelf initiatief nemen. Door ons met anderen te verbinden kunnen we nieuwe kennis en oplossingen ontwikkelen en kunnen we veranderingen bewerkstelligen. Als iedereen iets doet en daar ook anderen weer mee beïnvloedt, zijn we samen een machtig systeem dat wel degelijk een duurzame toekomst tot stand kan brengen.

Veel van de benodigde kennis om oplossingen te vinden is al bij mensen, bedrijven en organisaties aanwezig. Binnen het Platform Duurzaam Westland kunnen initiatiefnemers en geïnteresseerden elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen, elkaar stimuleren en concrete acties ondernemen. De creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven worden hierbij benut en het platform speelt een actieve rol om partijen bij elkaar te brengen, te enthousiasmeren en te faciliteren.

Het Platform Duurzaam Westland ziet duurzaamheid als ‘een feest’ en een uitdaging naar een mooie toekomst. Een unieke weg vol kansen voor verandering, innovatie, nieuwe technieken en een gezonde leefwijze in samenspel met de draagkracht van de aarde. Bent u benieuwd wat duurzaamheid in Westland betekent? Bekijk hier onze visie en toelichting van 2014.